Post en Dekker zet Tacton in als ‘Knowledge Based engineering’ tool.

Ingenieursbureau Post en Dekker heeft Tacton geselecteerd als ‘best-in class’ productconfigurator. Deze productconfigurator wordt ingezet voor het borgen van generieke productstructuren en product- en configuratie kennis bij Original Equipment Manufacturers (OEM). Met de keuze voor Tacton kan Post en Dekker complexe Knowledge Based Engineering projecten voor opdrachtgevers uitvoeren.
Post en Dekker en Tacton Systems, Stockholm hebben een solution partner overeenkomst getekend.

De keuze voor Tacton is het resultaat van een uitgebreide benchmark studie. In de benchmark heeft Post en Dekker o.a. gekeken naar de mogelijkheden om complexe engineering-to-order en assemble-to-order productstructuren en product- en configuratiekennis te beheren en her te gebruiken in het gehele ordercreatie traject; van sales(-engineering) tot en met werkvoorbereiding.
‘We hebben de belangrijkste aspecten onderzocht, waaronder technologie, user interface, gebruikersvriendelijkheid in inrichting, onderhoud en schaalbaarheid’ zegt Hero Idema (senior engineer bij Post en Dekker).
De positionering en referenties van de verschillende leveranciers van productconfiguratoren is in dit onderzoek aan de orde gekomen.
‘We hebben duidelijke verschillen geconstateerd in de manier van configureren en kennismanagement. Verschillen in de mogelijkheid om te integreren met 3D/2D-CAD en ERP applicaties en de manier waarop de productconfigurator over het gehele traject van ordercreatie ingezet kan worden’ aldus Hero Idema (senior engineer bij Post en Dekker).‘Vooral op de gebruikte technologie en de mogelijkheden tot integratie springt Tacton eruit’.

De Nederlandse OEM wordt gekenmerkt door ‘low volume, high diversity’ en opereert in een snel veranderende wereld. Om nu en in de toekomst een toonaangevende positie te behouden worden OEM-ers gedwongen op zoek te gaan naar ‘winnende-ketens’ en een best-cost oplossing voor hun eindklant. Alleen door innovatie kan wereldwijd een toonaangevende positie behouden blijven. ‘Voor de opdrachtgevers van Post en Dekker (voornamelijk internationaal opererende OEM bedrijven) geldt dat eindklanten invloed hebben op de uitvoering van de order; de productfamilie is een mix van assemble-to-order en engineering-to-order modules en onderdelen. Voor deze OEM-ers realiseert Post en Dekker een (sales)-engineering omgeving die offertes, orderinformatie én 3D/2D geometrie genereert; Knowledge Based Engineering ‘aldus Eric-Jan Dekker van Post en Dekker.
‘Een productconfigurator is hierbij een onmisbaar onderdeel geworden. Snel, efficiënt en foutloos klantspecifieke order informatie en geometrie generen op basis van de productstructuren en productkennis die beheerd moet worden. Wij hebben een groot aantal PCF’s vergeleken met de focus van de OEM-er.’

Persbericht als .pdf